حسین  دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه ملاحظات استراتژیک امریکا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر دهشیار مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است.

نامبرده کتاب و مقالات زیادی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در کنفرانس های متعدد بین المللی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "سیاست های سه گانه یکپارچگی و بحران افغانستان"، (فصلنامه روابط خارجی، پاییز 1390)؛ "جهان عرب :بنیادهای داخلی و بین المللی بی ثباتی پردامنه"، (ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، تابستان 1390)؛ "ماهیت تئوریک و عملی سیستم انتخاباتی آمریکا"، (نشر چشمه، 1389).

h_daheshiar@yahoo.com

 


تعداد 157

باراک اوباما : بازگشت به استراتژی اشاعه دموکراسی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۷ خرداد ۱۳۹۰

حوادث اخیر در خاورمیانه عربی به خوبی بیانگر این است که باراک اوباما سیاست واقع گرایی را به کناری گذاشته است و با توجه به شرایط منطقه خاورمیانه منطق اشاعه دموکراسی را سرلوحه سیاست های خود قرار داده است.

مبانی رفتار بازیگران بزرگ

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۴ خرداد ۱۳۹۰

برای بعضی این اعتقاد وجود دارد که بازیگران بزرگ رفتارشان از پیش مشخص شده می باشد. اینان خود محور هستند و از قبل معین است که در چه راستایی حرکت می کنند.

چرایی سهولت مدیریت بحران ها

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

هر زمان بحران در یک قلمرو حادث می شود به این معناست که در آن قلمرو یا حیطه خواه سیاسی ، خواه اقتصادی ، و بدون توجه به اینکه فرهنگی و یا اجتماعی است شهروند به خواست های مطرح و مورد نیاز دست نیافته است .

جنبش های اجتماعی و ثبات سیاسی در جوامع توسعه یافته

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

مشروعیت یابی ساختارها به این معناست که تا زمانیکه زمینه های حیات دهنده اولیه وجود دارند تغییر حکومت ها طبیعی متصور شود و تنها شاهد جایگزینی نخبگان یک طبقه خاص به جای طبقه ای دیگر باشیم.

باراک اوباما: رهبر یا جانبدار

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

در آمریکا مردم بر اساس کیفیت تاثیرپذیری از تبلیغات، مبارزات انتخاباتی، پیغام، نظرگاههای ارزشی – موضوعی و شخصیت دو کاندیدا، ریس جمهور را " انتخاب " می نمایند.

اوباما و خرده روشنفکران در خاورمیانه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

با توجه به سیاست های دنبال شده در واشنگتن و در منطقه خاورمیانه، تغییری در رهبری ساختار تصمیم گیری از جمهوریخواهان به دمکرات ها به چشم نمی خورد.

منافع و حمله به لیبی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

اینکه چرا کشورهای بزرگ که مطرح ترین بازیگران در سطح سیستم بین المللی هستند تصمیم حمله به لیبی را غیر قابل نفی تشخیص دادند و یا آن را هدایت کردند بستگی مستقیم به جایگاه لیبی دارد .

حضور ناتو در لیبی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۳۱ فروردین ۱۳۹۰

حمله به لیبی که آمریکا ، انگلستان و فرانسه مهره های اصلی و کلیدی آن را تشکیل می دهند در چار چوب این منطق شکل گرفت که دولت معمر قذاقی بر طبق گفته رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نه در عرض چند هفته بلکه در عرض چند روز از صحنه حذف خواهد شد.

سیستم بین الملل، ‌جهان عرب و مداخله نظامی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۸ فروردین ۱۳۹۰

سیستم بین الملل دچار تحولنشده است چون همچنان مشاهده می كنیم كه نقض نظم ضرورتاً منجر به تنبیه نمی شود واینكه قانون بر روابط بین كشورها حاكم نیست .

رویدادهای کشورهای عربی: ‌آمریكای فعال ، چین و روسیه منفعل

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

در شرایطی كه دركشورهای عرب شعله های بحران گسترده شده است و مردم به تضعیف ساختارهای سیاسی مستقر اقدام كرده اند آنچه به وضوح مشخص است حضور وسیع بازیگران غربی در كنار آن عدم رویت دو كشور روسیه و چین در محیط عملیاتی می باشد .

بیوگرافی