حسین  دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه ملاحظات استراتژیک امریکا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر دهشیار مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است.

نامبرده کتاب و مقالات زیادی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در کنفرانس های متعدد بین المللی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "سیاست های سه گانه یکپارچگی و بحران افغانستان"، (فصلنامه روابط خارجی، پاییز 1390)؛ "جهان عرب :بنیادهای داخلی و بین المللی بی ثباتی پردامنه"، (ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، تابستان 1390)؛ "ماهیت تئوریک و عملی سیستم انتخاباتی آمریکا"، (نشر چشمه، 1389).

h_daheshiar@yahoo.com

 


تعداد 155

برجسته شدن گسل سیاسی در آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲ مرداد ۱۳۹۰

از زمان کنوانسیون قانون سیاسی از سال 1787 تاکنون همیشه در جامعه آمریکایی خط گسل سیاسی در بین نخبگان این کشور میزان نقش حکومت در جامعه بوده است

تحلیل پویا و جایگاه چین و آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۲ تیر ۱۳۹۰

باید توجه شود که افزایش تولید چین و تقویت و ارتقاء جایگاه چین هر چند که به معنای قدرتمند شدن این کشور در صحنه جهانی است به ضرورت به معنای تضعیف جایگاه و نفوذ آمریکا نمی باشد.

معضل بنیادی آمریکا در خاورمیانه عربی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۶ تیر ۱۳۹۰

ارزش های مستقر در خاورمیانه عربی مانع اصلی برای بسط و تداوم نفوذ آمریکا در منطقه هستند و به همین روی آمریکا تلاش خود را در طول دهه ها بر این قرار داده است که این ارزش ها را مضمحل کند.

آمریکا سوار بر موج ناکارآمدی در پاکستان

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

رهبران امروزی پاکستان از هر دو حزب مردم و عوامی لیگ آنچنان غرق وابستگی و سرفرودی در برابر آمریکا گشته اند که حتی برای خود رهبران و تصمیم گیرندگان آمریکایی هم تعجب برانگیز است .

باراک اوباما : بازگشت به استراتژی اشاعه دموکراسی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۷ خرداد ۱۳۹۰

حوادث اخیر در خاورمیانه عربی به خوبی بیانگر این است که باراک اوباما سیاست واقع گرایی را به کناری گذاشته است و با توجه به شرایط منطقه خاورمیانه منطق اشاعه دموکراسی را سرلوحه سیاست های خود قرار داده است.

مبانی رفتار بازیگران بزرگ

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۴ خرداد ۱۳۹۰

برای بعضی این اعتقاد وجود دارد که بازیگران بزرگ رفتارشان از پیش مشخص شده می باشد. اینان خود محور هستند و از قبل معین است که در چه راستایی حرکت می کنند.

بیوگرافی