حسین  دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه ملاحظات استراتژیک امریکا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر دهشیار مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است.

نامبرده کتاب و مقالات زیادی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در کنفرانس های متعدد بین المللی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "سیاست های سه گانه یکپارچگی و بحران افغانستان"، (فصلنامه روابط خارجی، پاییز 1390)؛ "جهان عرب :بنیادهای داخلی و بین المللی بی ثباتی پردامنه"، (ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، تابستان 1390)؛ "ماهیت تئوریک و عملی سیستم انتخاباتی آمریکا"، (نشر چشمه، 1389).

h_daheshiar@yahoo.com

 


تعداد 155

نخبگان و شهروندان

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱ شهریور ۱۳۸۹

از شروع دوره ریاست جمهوری باراک اوباما آنچه بيش از هر چيز جلوه گري كرده است تفاوت بين خواستهاي نخبگان حاكم سياسي و اكثريت مردم مي باشد. به دليل مخالفت گسترده مردم با حضور نيروهاي آمريكايي در عراق و خواست آنان براي خروج هرچه زودتر سربازان شرایط ویژه ای شکل گرفته است.

سياست افغاني آمريكا و تفرقه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱ شهریور ۱۳۸۹

افغانستان در مسيري در حال حركت است كه كمترين آگاهي را نسبت به عاقبت آن دارند. اين تاريكي ذهني هر چند كه تا حدود قابل توجهي برخاسته از خواست تصميم گيرندگان براي ناديده انگاشتن واقعيات تاريخي این كشور است اما بيش از هر چيز به تفرقه در ميان مسئولين تصمیم گیر در قلمرو سياست خارجي آمريكا ارتباط دارد.

دولت ضعيف و جامعه قدرتمند در افغانستان

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

دولت هاي استعماري و توسعه طلب توانستند كابل را به تصرف در آورند و حكام مورد نظر خود را بر سر كار بگمارند اما هيچگاه موفق نشدند كشور را به زير كنترل خود در آورند.

سياست انفعالي آمريكا در شبه جزيره كره

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

نزديك به سي‌هزار نظامي مستقر آمريكايي در مرز دو كشور كره جنوبي و شمالي، قدرت آتش فراواني را در اختيار اين كشور قرار داده است اما معضل آمريكا اين است كه قدرت ترغيب كننده يا هراس برانگيز آن به شدت محدود شده است.

ناكارآمدي سياست «همراه سازي»

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

شايد بتوان گفت كه جغرافيايي كه بيشترين نقش را در به صحنه آوردن تعارض ذاتي گزاره هاي ناكارآمد سياست طراحي شده به وسيله كاخ سفيد بازي مي كند محققاً افغانستان است.

جامعه آمريكا و باراك اوباما

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۵ مرداد ۱۳۸۹

هنگامي كه باراك اوباما با بيش از پنجاه و سه درصد آرا و تفاوت بيش از هفت درصدي نسبت به رقيب خود به كاخ سفيد راه يافت اين ذهنيت وجود داشت كه آمريكا دوران متفاوتي را تجربه خواهد كرد كه از نظر كيفيت با دوران طلايي عمر اين كشور تطابق خواهد داشت.

انتخابات ميان دوره ای

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۳ مرداد ۱۳۸۹

بايد به اين نكته توجه كرد كه انتخابات رياست جمهوري ماهيت ملي دارد در حاليكه انتخابات قوه مقننه ماهيت غيرملي دارد و به گونه اي وسيع متاثر از موضوعات محلي و ايالتي است.

نشانه هاي كاهش محبوبيت باراك اوباما

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۲ مرداد ۱۳۸۹

كساني كه نگاه مثبت به عملكرد رئيس جمهور دارند زير پنجاه درصد قرار مي گيرند و تقريباً به همان مقدار كساني هستند كه مخالف عملكرد او هستند و كار او را مناسب ارزيابي نمي كنند.

انتخاب گزينه اي يا رفراندومي

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۲ مرداد ۱۳۸۹

شايد مهمترين سند نشان دهنده كنگره فعال و پركار همان تصويب بيمه درماني همگاني بود كه عملاً يك ششم اقتصاد آمريكا را به زير كنترل عملي دولت در مي آورد. اين قانون بدون راي حتي يك جمهوريخواي در سنا و مجلس به تصويب رسيد.

درك متفاوت اروپائيان از آمريكا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱ مرداد ۱۳۸۹

كشورهاي مستقر در غرب اروپا امروزه در مقام مقايسه با قرون گذشته در جايگاهي نيستند كه در صحنه بين المللي ماخذ و رهبر باشند. آنان مقام و موقعيت كاملاً رده دومي را دارا هستند.

بیوگرافی