حسین  دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه ملاحظات استراتژیک امریکا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر دهشیار مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است.

نامبرده کتاب و مقالات زیادی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در کنفرانس های متعدد بین المللی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "سیاست های سه گانه یکپارچگی و بحران افغانستان"، (فصلنامه روابط خارجی، پاییز 1390)؛ "جهان عرب :بنیادهای داخلی و بین المللی بی ثباتی پردامنه"، (ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، تابستان 1390)؛ "ماهیت تئوریک و عملی سیستم انتخاباتی آمریکا"، (نشر چشمه، 1389).

h_daheshiar@yahoo.com

 


تعداد 155

تغيير چهره محافظه كاران

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۷ اسفند ۱۳۸۹

ورود باراك اوباما كه بر شانه دغدغه هاي اقتصادي – مالي حيات يافت به يكباره معادلات حزبي را براي محافظه كاران بر هم زند .

الگوهاي توسعه اقتصادي و اقتدار نظامي چين

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۹ بهمن ۱۳۸۹

براي هيچ جامعه اي میسر نيست كه در مسيري يكسان با ديگر جوامع گام بردارد و به همان غايت كه آنان دست يافته اند توفيق حاصل كند،رهبران چين با سه الگوی متفاوت براي پياده سازي روبرو بودند.

چین : خطر در فرایند انتقال سیاسی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

در كشور چین مشكل این است كه نخبگان سیاسی كنترل حوزه اقتصادی را نیز در دست دارند . مزیت این كار از نظر رهبران سیاسی چین این است كه تمامی منابع متمركز است و تصمیمات قاطعانه گرفته می شود.

چین: ریشه های داخلی اعتبار

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۵ بهمن ۱۳۸۹

جایگاه اقتصادی و عملكرد جهانی چین در سیستم بین الملل سبب ساز مباحث فراوانی گشته است .

از رونالد ریگان تا باراک اوباما

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۱ دی ۱۳۸۹

افراد مترقی در جامعه آمریکا در طی یکصد سال اخیر همیشه در پی این بودند که رهبری را بیابند که نماد سیاسی گرایش مترقی در آمریکا جلوه گرشود .

آمريكا : سياست بهره مطلق

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۰ دی ۱۳۸۹

يكي از مطرح ترين مباحث در حيطه بين الملل اين نكته است كه چرا كمتر بازيگري در تلاش است كه واكنش منفي در برابر اقدامات آمريكا در رابطه با افزايش حجم توانمنديها و سياستهاي مبتني بر اشاعه ارزش ها داشته باشد .

پروژه اتحاديه اروپا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۹ دی ۱۳۸۹

چون در اقتصاد امكان يكپارچگي كامل حادث شد و موفقيت تحقق يافت ، ‌ميل و اراده و به عبارت صحيح تر مشروعيت براي حركت به سوي يكپارچگي سياسي و نظامي نيز فرصت به صحنه آمدن را مي يابد .

مثلث آمریکا ، هندوستان و چین

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۲ دی ۱۳۸۹

بیان شکل گیری مثلث به این معناست که مطرح ترین بازیگران در شکل دادن به واقعیات بین اللملی اين سه هستند

تقابل پولی آمریکا و چین

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۸ دی ۱۳۸۹

یکی از موضوعات تنش زا میان آمریکا و چین در طول سالهای اخیر انتقاد شدید این کشور از سیاستهای پولی رهبران سیاسی چین بوده است.

بیوگرافی