روندها و جریانهای فکری در خاورمیانه

تعداد 110

گروه مطالعاتی روندهای فکری

گئورک زیمل و افکار همچنان قابل کشف او

۲۷ اسفند ۱۳۹۲

گروه روند های فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در واپسین روزهای سال 1392، 11 اسفند ماه، علاقمندان و دانشوران علم سیاست را به تامل در آثار و افکار متفکری دوران ساز اما کمتر خوانده شده، "گئورگ زیمل "دعوت کرد. این نشست با حضور دکتر سید علی مرتضویان، آقای شهاب دلیلی و آقای روزبه حاتمی برگزار گردید.

گروه مطالعاتی روندهای فکری

ترجمه متون در حوزه سیاست بین الملل؛ ده نکته کلیدی از زبان علی رضا طیب

۹ بهمن ۱۳۹۲

گروه روندهای فکری پژوهشکده استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی ایران، در روز ششم بهمن ماه، میزبان نشستی متفاوت با حضور مترجمی پرکار، مؤثر و نام آشنا، علی رضا طیب بود.

گروه مطالعاتی روندهای فکری

در کجا ایستاده ایم ؟ تاملی در "نظریه انحطاط" و پاسخ های دکتر سید جواد طباطبایی

۲۸ مهر ۱۳۹۲

گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه به همراه کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران، روز یکشنبه چهاردهم مهر ماه 1392، دومین نشست تخصصی از مجموعه "در کجا ایستاده ایم ؟" را برگزار کرد.

گروه مطالعاتی روندهای فکری

لوازم فکر و اثر علمی تاثیر گذار: با نگاهی به مبحث "مدرنیته : پروژه ای ناتمام"

۲۲ مهر ۱۳۹۲

گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه به همراه کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ، چندی است خوانش متن های دوران ساز را برنامه خود کرده اند. اولین نشست این برنامه با حضور دکتر حمیدرضا رحمانی دهکردی، روز یکشنبه هفتم مهر ماه 1392 و در سالن همایش های انجمن علوم سیاسی برگزار گردید.

گروه مطالعاتی روندهای فکری

تاملی انتقادی بر کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عصر قاجار اثر دکتر محمود سریع القلم (با حضور هشت دانشور علم سیاست و نویسنده کتاب)

۱۱ تیر ۱۳۹۲

دکتر قدیر نصری به همراه یک گروه هفت نفره، کتاب "اقتدارگرایی ایرانی" دکتر محمود سریع القلم را وارسی و نکات قابل تاملی در آن یافته و نهایتا حاصل صدها ساعت تامل را این طور ارائه دادند.

گروه مطالعاتی روندهای فکری

روند پژوهی فکری:معنا و تجربه های عینی / عباس منوچهری

۹ اسفند ۱۳۹۱

"چیستی روند های فکری و تجربه های عینی آن" موضوع اولین نشست هم اندیشی "گروه روندهای فکری" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه بود که در مورخ 24 دی ماه 1391 مورد بحث و وارسی اعضای حاضر در نشست قرار گرفت.