خاوردور

تعداد 35

چین و شمشیر دو لبه اقتصاد

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

تنها کشورهایی در دوران تاریخ مدرن روابط بین الملل توانسته اند نظم مورد علاقه خود را در صحنه جهانی به عنوان معیار رفتاری و ارزشی بازیگران برقرار سازند که بزرگترین قدرت اقتصادی گیتی و یا اینکه حداقل همتراز برجسته ترین موتور اقتصادی بوده اند.

تحلیل پویا و جایگاه چین و آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۲۲ تیر ۱۳۹۰

باید توجه شود که افزایش تولید چین و تقویت و ارتقاء جایگاه چین هر چند که به معنای قدرتمند شدن این کشور در صحنه جهانی است به ضرورت به معنای تضعیف جایگاه و نفوذ آمریکا نمی باشد.

الگوهاي توسعه اقتصادي و اقتدار نظامي چين

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱۹ بهمن ۱۳۸۹

براي هيچ جامعه اي میسر نيست كه در مسيري يكسان با ديگر جوامع گام بردارد و به همان غايت كه آنان دست يافته اند توفيق حاصل كند،رهبران چين با سه الگوی متفاوت براي پياده سازي روبرو بودند.

چین : خطر در فرایند انتقال سیاسی

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

در كشور چین مشكل این است كه نخبگان سیاسی كنترل حوزه اقتصادی را نیز در دست دارند . مزیت این كار از نظر رهبران سیاسی چین این است كه تمامی منابع متمركز است و تصمیمات قاطعانه گرفته می شود.

چین: ریشه های داخلی اعتبار

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۵ بهمن ۱۳۸۹

جایگاه اقتصادی و عملكرد جهانی چین در سیستم بین الملل سبب ساز مباحث فراوانی گشته است .

مثلث آمریکا ، هندوستان و چین

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱۲ دی ۱۳۸۹

بیان شکل گیری مثلث به این معناست که مطرح ترین بازیگران در شکل دادن به واقعیات بین اللملی اين سه هستند

تقابل پولی آمریکا و چین

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۸ دی ۱۳۸۹

یکی از موضوعات تنش زا میان آمریکا و چین در طول سالهای اخیر انتقاد شدید این کشور از سیاستهای پولی رهبران سیاسی چین بوده است.

نه جنگ نه صلح در شبه جزیره کره

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۲۳ آذر ۱۳۸۹

آمریکا برای مهار کره شمالی نمی تواند به قدرت نظامی خود که برترین در منطقه است متوسل شود و می بایستی از تهدید نظامی کره شمالی خودداری کند. تنها راه در برابر آمریکا این است که به چین متوسل شود

دو الگوی توسعه و بحران کره

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱۳ آذر ۱۳۸۹

دولتمردان کره ای با در نظر گرفتن جایگاه ژاپن در صحنه جهانی و شکوفایی اقتصادی در این کشور، به این سو سوق یافتند که الگوی دولت تجاری را سرلوحه سیاستهای خود قرار دهند.