ترکیه شناسی

تعداد 96

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

دیپلماسی فرهنگی ترکیه

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

نشست 7 اردیبهشت 1392 گروه ترکیه شناسی با عنوان"دیپلماسی فرهنگی ترکیه" در پزوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

مذاکرات صلح دولت ترکیه و کردها

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

نشست گروه ترکیه شناسی در31 فروردین 1392 با موضوع "مذاکرات صلح دولت ترکیه و کردها" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزارشد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

روابط امنیتی– سیاسی ترکیه و اسرائیل؛ گذشته،حال و آینده

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

نشست 24 فروردین گروه ترکیه شناسی با موضوع "روابط امنیتی– سیاسی ترکیه و اسرائیل؛ گذشته،حال و آینده"، با حضور پژوهشگران ارشد و مهمان پژوهشکده،برخی کارشناسان مسائل خاورمیانه و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

روابط امنیتی- دفاعی ایران و ترکیه

۲۶ اسفند ۱۳۹۱

نشست 19 اسفندماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "روابط امنیتی- دفاعی ایران و ترکیه" با حضور استادان وکارشناسان مسائل خاورمیانه و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

اسلام سیاسی در ترکیه و آینده آن

۱۹ اسفند ۱۳۹۱

گروه مطالعاتی: ترکیه شناسی نشست 12 اسفند ماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور اعضای گروه ترکیه شناسی و با موضوع اسلام سیاسی در ترکیه و آینده آن برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

رهیافت روابط ایران و ترکیه قبل و بعد از بهار عربی

۲۱ بهمن ۱۳۹۱

نشست 14 بهمن ماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور مدیرگروه دکتر اسدالله اطهری، پژهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده واعضای گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

اهداف ترکیه از اسکان و حمایت از آوارگان سوری

۱۲ بهمن ۱۳۹۱

نشست 7 بهمن 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "اهداف ترکیه از اسکان و حمایت از آوارگان سوری" و با حضور مدیر گروه دکتر سید اسدالله اطهری و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

ترکیه و سیاست کنترل نرخ رشد جمعیت

۱۱ بهمن ۱۳۹۱

به طور کلی سیاست­ فعلی ترکیه در منطقه که منجر به افزایش نقش این کشور در منطقه شده است، نیازمند حفظ و افزایش جمعیت ترکیه به عنوان یکی از ابزارهای قدرت است.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

الگوی حکومتی ترکیه برای حکومت مصر

۵ بهمن ۱۳۹۱

روز شنبه 30 دی ماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "الگوی حکومتی ترکیه برای حکومت مصر" برگزار کرد.