جامعه و سیاست خارجی ترکیه

تعداد 130

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

اسلام گولنیستی در ترکیه و نقش آن در نفوذ پیرامونی ترکیه با تاکید بر اختلافات

۱۱ بهمن ۱۳۹۳

نشست 13 دی 1393گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "اسلام گولنیستی در ترکیه و نقش آن در نفوذ پیرامونی ترکیه با تاکید بر اختلافات"، توسط آقای دکتر علی سعادت، استادیار و مدیر گروه ترکیه شناسی دانشنامه اسلام معاصر ارائه شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

ابعاد و تحولات حاکم بر روابط ترکیه و چین

۱۱ بهمن ۱۳۹۳

نشست شنبه 27 دی 1393 گروه ترکیه شناسی با عنوان "ابعاد و تحولات حاکم بر روابط ترکیه و چین" با سخنرانی آقای مسعود رضایی از پژوهشگران مهمان پژوهشکده و با حضور دکتر اسدالله اطهری، مدیر گروه ترکیه شناسی، برخی کارشناسان و پژوهشگران مسائل خاورمیانه و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

سفر داود اوغلو به عراق و چشم انداز روابط این دو کشور

۱ دی ۱۳۹۳

نشست شنبه 8 آذر 1393 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، با عنوان «سفر داود اوغلو به عراق و چشم انداز روابط این دو کشور » که توسط دکتر رحمت حاجی مینه پژوهشگر مهمان و عضو گروه ترکیه شناسی پژوهشکده ارائه شد، با حضور مدیر گروه ترکیه شناسی دکتر اسدالله اطهری و برخی پژوهشگران مهمان و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار گردید.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

ژئوپلتیک مقاومت و نقش ترکیه

۵ آذر ۱۳۹۳

نشست ۳ آبان گروه ترکیه شناسی با عنوان «ژئوپلتیک مقاومت و نقش ترکیه»، که توسط آقای شعیب بهمن از اعضای گروه ترکیه شناسی مدیریت شد، با حضور دکتر اسداله اطهری ، کارشناسان مسائل خاورمیانه و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار گردید.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

مجوز پارلمان ترکیه: اهداف و پیامدها

۳ آبان ۱۳۹۳

نشست شنبه 19 مهر 1393 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، با عنوان «مجوز پارلمان ترکیه: اهداف و پیامدها» که توسط دکتر رحمت حاجی مینه استاد دانشگاه و عضو گروه ترکیه شناسی ارائه شد، با حضور مدیر گروه ترکیه شناسی دکتر اسداله اطهری، آقای محمد علی مهتدی از پژوهشگران ارشد پژوهشکده و کارشناس مسائل خاورمیانه، برخی پژوهشگران مهمان و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار گردید.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

تحلیل اهداف آمریکا از ائتلاف علیه تروریسم در خاورمیانه

۲۰ مهر ۱۳۹۳

نشست شنبه 29 شهریور 1393 گروه ترکیه شناسی با عنوان «تحلیل اهداف آمریکا از ائتلاف علیه تروریسم در خاورمیانه» توسط آقای محمدرضا حاجیان کارشناس مسائل خاورمیانه ارائه گردید. در این نشست دکتر رحمت حاجی مینه ، دکتر اسداله اطهری ، آقای احمد دستمالچیان سفیر سابق کشورمان در لبنان و اردن، آقای محمد علی مهتدی ، برخی پژوهشگران مهمان و اعضای گروه ترکیه شناسی حضور داشتند.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

تحلیلی جمعیت شناختی بر انتخابات اخیر ترکیه

۱۰ تیر ۱۳۹۳

نشست 24 خرداد گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «تحلیلی جمعیت شناختی بر انتخابات اخیر ترکیه و تاثیر آن بر توجه حزب حاکم برمناطق آناتولی و شرق (اصلاحات و بسته های دموکراتیک) » توسط دکتر علی سعادت، عضو هیئت علمی دانشنامه اسلام معاصر و مدیر گروه مطالعات ترکیه در این دانشنامه ارائه شد. مدیریت این نشست بر عهده آقای شعیب بهمن عضو گروه ترکیه شناسی بود.

ترکیه و موازین حقوق بشر

نویسنده: سحر تقی پور  |   ۳ تیر ۱۳۹۳

نشست شنبه 31 خردادماه 1393 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «ترکیه و موازین حقوق بشر» با سخنرانی دکتر علی خرم، سفیر و نماینده دائم اسبق ایران در سازمان ملل متحد برگزار شد. در این نشست دکتر اطهری ضمن خوشامد گویی به دکتر خرم و مهمانان حاضر در نشست مطالبی در خصوص سابقه فعالیتها و زحمات دکتر خرم مطرح کرده سپس مقدمه کوتاهی در مورد موضوع نشست ارائه نمود.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

توهم توطئه در ادبیات سیاسی ترکیه با تاکید بردوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه

۱۷ خرداد ۱۳۹۳

نشست سوم خرداد 1393 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «توهم توطئه در ادبیات سیاسی ترکیه با تاکید بردوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه» با ارائه دکتر رضا دهقانی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

انتخابات عراق از دریچه نگاه همسایگان

۵ خرداد ۱۳۹۳

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در روز شنبه 13 اردیبهشت 1393 نشستی را با عنوان «انتخابات عراق از دریچه نگاه همسایگان» توسط آقای اردشیر پشنگ از اعضای گروه ترکیه شناسی و پژوهشگر مسائل عراق برگزار کرد. در این نشست که مدیریت آن را خانم سحر تقی پور دبیر گروه ترکیه شناسی بر عهده داشت، دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، و برخی کارشناسان مسائل ترکیه و خاورمیانه، اعضای گروه ترکیه شناسی و برخی دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور حضور داشتند.