جامعه و سیاست خارجی ترکیه

تعداد 115

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی تطبیقی سیاست منطقه ای ایران و ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه تکیه بر مبانی تئوریک

۲۳ دی ۱۳۹۲

نشست 7 دی گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «بررسی تطبیقی سیاست منطقه ای ایران و ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه تکیه بر مبانی تئوریک» با حضور دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، پژوهشگران ارشد و مهمان پژوهشکده و همچنین برخی کارشناسان مسائل خاورمیانه و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

تلفیق ارتباط آب، غذا و انرژی با بررسی امنیت آب و غذا در اقلیم کردستان عراق در حصار ترکیه ،عراق و ایران

۳۰ آذر ۱۳۹۲

نشست شنبه 16 آذر گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "تلفیق ارتباط آب،غذا و انرژی با بررسی امنیت آب و غذا در اقلیم کردستان عراق در حصار ترکیه ،عراق و ایران" تشکیل شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی ابعاد سیاسی روابط عراق و ترکیه

۱۵ آذر ۱۳۹۲

نشست شنبه نهم آذرماه 1392 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور آقای یاسین مجید، مشاور مطبوعاتی نخست وزیر عراق و عضو کمیته خارجی پارلمان عراق و با موضوع "بررسی ابعاد سیاسی روابط عراق و ترکیه" برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی احتمال و میزان رای آوری حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2014

۱۲ آذر ۱۳۹۲

نشست شنبه دوم آذرماه گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "بررسی احتمال و میزان رای آوری حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2014" با حضور دکتر اسداله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، تعدادی از پژوهشگران ارشد پژوهشکده، پژوهشگران مسائل خاورمیانه و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی روابط ترکیه و روسیه بعد از تحولات خاورمیانه

۴ آذر ۱۳۹۲

نشست شنبه 11 آبان ماه 1392 گروه ترکیه­شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "بررسی روابط ترکیه و روسیه بعد از تحولات خاورمیانه" و سخنرانی دکتر الهه کولایی، استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

جایگاه حرکت گولن در فعالیت های فرهنگی ترکیه

۶ آبان ۱۳۹۲

نشست روز شنبه 27 مهرماه 1392 گروه ترکیه شناسی پژهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "جایگاه حرکت گولن در فعالیت های فرهنگی ترکیه" توسط آقای کوروش مقتدری، کارشناس مطالعات فرهنگی ترکیه ارائه شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

نگاه تاریخی به پیدایش ناسیونالیسم ترکی

۵ آبان ۱۳۹۲

نشست 13 مهر 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "نگاه تاریخی به پیدایش ناسیونالیسم ترکی" با حضور دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، پژوهشگران ارشد و مهمان پژوهشکده و اعضاء گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

نگاه به ترکیه و متغیرهای سیاسی

۱۵ مهر ۱۳۹۲

نشست 6 مهر 1392 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "نگاه به ترکیه و متغیرهای سیاسی" با حضور دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی و اعضای گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی تطبیقی سیاست خارجی دوره رضاخان و آتاتورک

۱۰ مهر ۱۳۹۲

نشست 30 شهریورماه 1392گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "بررسی تطبیقی سیاست خارجی دوره رضاخان و آتاتورک" با حضور دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.