ترکیه شناسی

تعداد 95

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

مذاکرات صلح دولت ترکیه و کردها

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

نشست گروه ترکیه شناسی در31 فروردین 1392 با موضوع "مذاکرات صلح دولت ترکیه و کردها" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزارشد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

روابط امنیتی– سیاسی ترکیه و اسرائیل؛ گذشته،حال و آینده

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

نشست 24 فروردین گروه ترکیه شناسی با موضوع "روابط امنیتی– سیاسی ترکیه و اسرائیل؛ گذشته،حال و آینده"، با حضور پژوهشگران ارشد و مهمان پژوهشکده،برخی کارشناسان مسائل خاورمیانه و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

روابط امنیتی- دفاعی ایران و ترکیه

۲۶ اسفند ۱۳۹۱

نشست 19 اسفندماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "روابط امنیتی- دفاعی ایران و ترکیه" با حضور استادان وکارشناسان مسائل خاورمیانه و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

اسلام سیاسی در ترکیه و آینده آن

۱۹ اسفند ۱۳۹۱

گروه مطالعاتی: ترکیه شناسی نشست 12 اسفند ماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور اعضای گروه ترکیه شناسی و با موضوع اسلام سیاسی در ترکیه و آینده آن برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

رهیافت روابط ایران و ترکیه قبل و بعد از بهار عربی

۲۱ بهمن ۱۳۹۱

نشست 14 بهمن ماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور مدیرگروه دکتر اسدالله اطهری، پژهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده واعضای گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

اهداف ترکیه از اسکان و حمایت از آوارگان سوری

۱۲ بهمن ۱۳۹۱

نشست 7 بهمن 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "اهداف ترکیه از اسکان و حمایت از آوارگان سوری" و با حضور مدیر گروه دکتر سید اسدالله اطهری و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

ترکیه و سیاست کنترل نرخ رشد جمعیت

۱۱ بهمن ۱۳۹۱

به طور کلی سیاست­ فعلی ترکیه در منطقه که منجر به افزایش نقش این کشور در منطقه شده است، نیازمند حفظ و افزایش جمعیت ترکیه به عنوان یکی از ابزارهای قدرت است.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

الگوی حکومتی ترکیه برای حکومت مصر

۵ بهمن ۱۳۹۱

روز شنبه 30 دی ماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "الگوی حکومتی ترکیه برای حکومت مصر" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی ریشه های تنش در روابط ترکیه و عراق

۲۴ دی ۱۳۹۱

روز شنبه 2 دی ماه 1391 نشست گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور پژوهشگران ارشد پژوهشکده و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.