ترکیه شناسی

تعداد 96

نشست گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

نقد و بررسی کتاب سیاست های منطقه ای ترکیه و ایران در قبال تحولات کشورهای عربی (2011-2013)

۲۹ تیر ۱۳۹۵

نشست شنبه 5 تیر 1395 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «نقد و بررسی کتاب سیاست های منطقه ای ترکیه و ایران در  قبال تحولات کشورهای عربی (2011-2013)» برگزار شد. 

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

نقش رسانه در سیاست خارجی

۸ خرداد ۱۳۹۵

نشست شنبه 25 اردیبهشت  1395 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «نقش رسانه در سیاست خارجی؛ پژوهش موردی ترکیه» با سخنرانی دکتر حسن لاسجردی کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه اصفهان و با مديريت دکتر شعیب بهمن عضو گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

گزارش نشست گروه ترکیه شناسی «سیاست خارجی ترکیه و تحولات منطقه، قفقاز و خاورمیانه»

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست شنبه 4 اردیبهشت گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «سیاست خارجی ترکیه و تحولات منطقه؛ قفقاز و خاورمیانه» با سخنرانی دکتر افشین زرگر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دکتر رحمت حاجی مینه عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق و با مديريت دکتر سید جواد صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

علل و بازتاب سفر داود اوغلو به ایران و دورنمای روابط ایران و ترکیه در منطقه

۹ فروردین ۱۳۹۵

نشست شنبه 22 اسفند گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «علل و بازتاب سفر داود اوغلو به ایران و دورنمای روابط ایران و ترکیه در منطقه» با سخنرانی دكتر علی سعادت عضو هیئت علمی دانشنامه اسلام معاصر و مدیر گروه مطالعات ترکیه در این دانشنامه و به مديريت دکتر رحمت حاجی مینه از اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی تحولات حزب عدالت و توسعه و آينده تركيه

۱ اسفند ۱۳۹۴

نشست شنبه يكم اسفندماه 1394 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «بررسی تحولات حزب عدالت و توسعه و آينده تركيه» با سخنرانی دكتر سعد الله زارعی رئيس موسسه مطالعاتی انديشه سازان نور و مديريت آقای شعيب بهمن از اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی نقش روسیه در تحولات سوریه

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

نشست شنبه 10 بهمن 1394 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «بررسی نقش روسیه در تحولات سوریه» با مدیریت دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی برگزار شد. در این نشست دکتر رحمت حاجی مینه استاد دانشگاه و از اعضای گروه ترکیه شناسی به همراه برخی كارشناسان حوزه تركيه وبرخی پژوهشگران مهمان حضور داشتند.

گروه مطالعاتی خلیج فارس و کروه مطالعاتی ترکیه شناسی

توافق برجام و خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای

۱۲ بهمن ۱۳۹۴

روز شنبه 12 دی ماه نشست مشترک گروه خلیج فارس و گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع «توافق برجام و خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای» با حضور دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده، دکتر اسداله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، دکتر سید جواد صالحی مدیر گروه خلیج فارس، پژوهشگران مهمان پژوهشکده و برخی کارشناسان حوزه خاورمیانه برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

دیپلماسی آموزشی، ماهیت، مبانی واهداف و چشم انداز انتخابات ترکیه

۹ آذر ۱۳۹۴

شنبه 9 آبان 1394 نشست گروه ترکیه شناسی در دو بخش با موضوعات « دیپلماسی آموزشی، ماهیت، مبانی واهداف (مطالعه موردی، ترکیه)» و « چشم انداز انتخابات ترکیه» با مدیریت دکتر رحمت حاجی مینه از اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد. در این نشست، دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی ، برخی از کارشناسان حوزه ترکیه شناسی و پژوهشگران مهمان حضور داشتند.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بحران سوریه؛ اهداف و منافع بازيگران منطقه ای و بين الملل

۵ آبان ۱۳۹۴

نشست شنبه 11مهر 1394 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «بحران سوريه؛ اهداف و منافع بازيگران منطقه اي و بين الملل» با مدیریت دکتر رحمت حاجی مینه برگزار شد. دکتر اسدالله اطهري مدير گروه تركيه شناسي و دکتر قدیر نصری مدیر گروه روندهای فکری به همراه برخی كارشناسان حوزه تركيه شناسي و پژوهشگران مهمان در این نشست حضور داشتند.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

"ارزیابی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا: چشم انداز عضویت ترکیه در این اتحادیه": موضوع نشست گروه ترکیه شناسی

۲۴ مرداد ۱۳۹۴

نشست شنبه 24 مرداد 1394گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «ارزیابی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا: چشم انداز عضویت ترکیه در این اتحادیه» برگزار گردید. این سخنرانی توسط دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه و رایزن سیاسی وزارت امور خارجه ارائه شد.