جامعه و سیاست خارجی ترکیه

تعداد 131

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی تحولات ژئوپولتیک منطقه با تاکید بر سیاست خارجی ترکیه

۱۳ آذر ۱۳۹۵

نشست شنبه 22 آبان 1395 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان«بررسی تحولات ژئوپولتیک منطقه با تاکید بر سیاست خارجی ترکیه» با سخنرانی دکتر پیروز مجتهد زاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی، و با مدیریت آقای حسین طالبی از اعضای گروه ترکیه شناسی و جمعی از پژوهشگران برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

واکاوی و بررسی اهداف ترکیه از راه اندازی عملیات سپر فرات

۲۷ مهر ۱۳۹۵

نشست گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «واکاوی و بررسی اهداف ترکیه از راه اندازی عملیات سپر فرات» با سخنرانی دکتر رحمت حاجی مینه، پژوهشگر گروه ترکیه شناسی پژوهشکده و آقای قائم مقامی، کارشناس مسائل ترکیه و با مديريت دکتر اسدالله اطهری، مدیر گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

چشم انداز جنبش گولن در ترکیه پسا کودتا و پیامدهای داخلی و خارجی آن

۷ شهریور ۱۳۹۵

نشست شنبه 30 مرداد 1395 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «چشم انداز جنبش گولن در ترکیه پسا کودتا و پیامدهای داخلی و خارجی آن» با سخنرانی آقای برهان الدین داغ عضو شورای مدیریت اسلامی آلمان و کارشناس مسائل ترکیه و مديريت آقای دکتر رحمت حاجی مینه عضو هیئت علمی دانشگاه و از اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد. 

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی کودتا در ترکیه و پیامدهای داخلی و منطقه ای آن

۵ مرداد ۱۳۹۵

نشست شنبه 2 مرداد 1395 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «بررسی کودتا در ترکیه و پیامدهای داخلی و منطقه ای آن» با سخنرانی آقای علیرضا بیگدلی، سفیر پیشین ایران در ترکیه و مديريت آقای شعيب بهمن از اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

نشست گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

نقد و بررسی کتاب سیاست های منطقه ای ترکیه و ایران در قبال تحولات کشورهای عربی (2011-2013)

۲۹ تیر ۱۳۹۵

نشست شنبه 5 تیر 1395 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «نقد و بررسی کتاب سیاست های منطقه ای ترکیه و ایران در  قبال تحولات کشورهای عربی (2011-2013)» برگزار شد. 

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

نقش رسانه در سیاست خارجی

۸ خرداد ۱۳۹۵

نشست شنبه 25 اردیبهشت  1395 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «نقش رسانه در سیاست خارجی؛ پژوهش موردی ترکیه» با سخنرانی دکتر حسن لاسجردی کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه اصفهان و با مديريت دکتر شعیب بهمن عضو گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

گزارش نشست گروه ترکیه شناسی «سیاست خارجی ترکیه و تحولات منطقه، قفقاز و خاورمیانه»

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست شنبه 4 اردیبهشت گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «سیاست خارجی ترکیه و تحولات منطقه؛ قفقاز و خاورمیانه» با سخنرانی دکتر افشین زرگر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دکتر رحمت حاجی مینه عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق و با مديريت دکتر سید جواد صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

علل و بازتاب سفر داود اوغلو به ایران و دورنمای روابط ایران و ترکیه در منطقه

۹ فروردین ۱۳۹۵

نشست شنبه 22 اسفند گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «علل و بازتاب سفر داود اوغلو به ایران و دورنمای روابط ایران و ترکیه در منطقه» با سخنرانی دكتر علی سعادت عضو هیئت علمی دانشنامه اسلام معاصر و مدیر گروه مطالعات ترکیه در این دانشنامه و به مديريت دکتر رحمت حاجی مینه از اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی تحولات حزب عدالت و توسعه و آينده تركيه

۱ اسفند ۱۳۹۴

نشست شنبه يكم اسفندماه 1394 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «بررسی تحولات حزب عدالت و توسعه و آينده تركيه» با سخنرانی دكتر سعد الله زارعی رئيس موسسه مطالعاتی انديشه سازان نور و مديريت آقای شعيب بهمن از اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی نقش روسیه در تحولات سوریه

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

نشست شنبه 10 بهمن 1394 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «بررسی نقش روسیه در تحولات سوریه» با مدیریت دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی برگزار شد. در این نشست دکتر رحمت حاجی مینه استاد دانشگاه و از اعضای گروه ترکیه شناسی به همراه برخی كارشناسان حوزه تركيه وبرخی پژوهشگران مهمان حضور داشتند.