عربستان شناسی

تعداد 12

گروه مطالعاتی عربستان شناسی

برگزاری اولین جلسه گروه عربستان شناسی

۲۵ مهر ۱۳۹۶

روز سه شنبه 4 مهر ماه 1396 اولین جلسه گروه عربستان شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور اعضای گروه برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه آشنایی اعضای اصلی، تعریف عملیاتی فعالیت های پژوهشی و تعیین نقشه راه و انتشارات متمركز بر حوزه نظری و سیاستگذاری در این گروه مطالعاتی بود.

چشم‌انداز ٢٠٣٠ سعودى از منظر سياست منطقه‌ای

نویسنده: حسین مفیدی احمدی  |   ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

پرسش اصلی اینجاست که دسترسی به اهداف مورد انتظار از راهبردهایی چون چشم انداز 2030 در چارچوب بافتار منطقه‌ای با ثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر قابل حصول است و یا در منطقه‌ای بی‌ثبات و با امکان تحقق سناریوهای غیر قابل پیش‌بینی.